Wykonawcy

Oferujemy Państwu sporządzenie dokładnych i czytelnych projektów wykonawczych konstrukcji stalowych, żelbetowych i murowych. Sporządzamy dokumentację projektową w przypadku, gdy:
 
-         istnieje tylko projekt budowlany,
-         istniejący projekt wykonawczy jest niedokładny albo niekompletny,
-         konieczne jest wykonanie projektu zastępczego dla istniejącego projektu.
 
Podejmujemy się również wykonywania rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych i rysunków zbrojeniowych konstrukcji żelbetowych równolegle z realizacją obiektu. Działamy szybko i dopasowujemy się do zaistniałej w trakcie budowy sytuacji.

 
MF KONSTRUKCJE Pracownia Projektowa